ρнαииĭ& - NIÑAS LINDAS Y SEXYS!!!

NIÑAS LINDAS Y SEXYS!!!

  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2010

  • 2009

  • 2008

Offline
Visits:

13187

Error

Or login with
Facebook
Photo album
20/04/2008

ρнαииĭ&

hola aki psoteando una pic de phanie apoko

no esta hermosa la nena!!!

gracias por tu aurizacion nena bsos

firmen
9030m Age: (No information) Lives in: México, Mexico Category: (No information)
The user doesn't have any favorite artist yet.
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (20)
ZoLoYoX @ 04/20/2008 said:
__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *... Hola! ۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞

__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-Solo Paso A۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞

__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-Firmarte۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´ta chida tu
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ Pic,
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Espero Q estés súper
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ *
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶ *
__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩-Te Espero ۩*...* ¸.•`¨::..۞
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨۞¨¨`*•.¸)*•.¸ ۞

__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...۩en mi flog ۩*...*
CHOKOGERA @ 04/20/2008 said:
HOLA KE TAL.
ESTA CHIOD TU METRO.
AVER CUANDO TE DAS UNA VUELTA
POR EL MIO
TE ESPERO.
ASTA LUEGO.
A YA TE PUSE EN MIS FAVORITOS,
ESPERO KE TU TAMBIEN.
Geminis05_Canon211988 @ 04/21/2008 said:
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶øøø¶¶¶¶¶¶¶øøøø¶¶
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶¶ø¶øøøøøøøøøøøøøø¶¶¶¶¶¶¶º
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶øø¶¶¶¶¶ø¶øøøøøøøøøøøøøøøøøø¶º
´´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶¶¶ø¶¶¶øøøøøøøø¶¶¶¶¶¶øøøøø¶¶
´´´´´´´´¶¶øøø¶¶¶¶¶¶¶øøøøøøøøø¶¶¶¶øºººøøøøøø¶
´´´´´´¶¶øøøøøøøøø¶¶øøøøøøøø¶¶¶´´´ø¶¶¶øøøøø¶
´´´´¶¶¶øøøøø¶¶¶¶¶¶øøøøøøø¶¶¶´´´¶¶¶øøøøøøø¶
´´¶¶¶øøø¶¶øøø¶¶¶øº´´´´´´ºøº´´´´¶¶¶øøøøø¶¶º
¶¶¶¶¶¶øøøøøøøøº´´´´*Gley*´´´ø¶¶¶øøøø¶¶ø¶ø
´´º¶¶¶¶øøøøøøø¶¶¶¶¶øøøøøøøøøøøøøøøø¶ø¶¶¶
´´´´´´´ø¶¶øøø¶øøøøøøøøøøøøøøøøøø¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶ø¶ø¶øø¶øøø¶¶¶¶¶¶øøº
´´´´´´´´´´´´ºøøø¶¶¶¶øøøøøø¶¶¶¶¶¶

¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´´´´¶¶¶¶
´´´¶¶´´´¶¶´´¶¶
´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´¶¶¶¶

´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶
¶¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶
¶¶¶´´¶¶´¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶´´¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´¶¶
MoOdEloOLatiNa @ 04/21/2008 said:
grax por el pozt

i azi wenop pz biie

je je kissez :} ja
luxxiiprinzexxiita @ 04/21/2008 said:
q ondas!!!

gratzie por el pozt (:

pon fotoo tuiia o q ondaa?

bae cuidece
^^
karenduwi @ 04/21/2008 said:
holas ps
grax haber
pasado x mi
mf ciao!!
penosomen @ 04/21/2008 said:
hola nena..........


espero no te moleste firme tu flog....

pero no me pude resistir a tanta belleza....estas preciosa....

me gustaria conocerte...

pasa x mi flog
y dejame tu msn
te agrego...me agregas.... y acemos cositas ricas.....

chao amor.....
QuArrYm3n @ 04/21/2008 said:
que buena pic!!!

esta niña si que es sexxxxxy
00chuy7 @ 04/21/2008 said:
LINDA LA NENA
OK
PON MAS OK
BUENO BYE BYE
POST ME
OK
kwpollo2905 @ 04/21/2008 said:
OLA NO POS ESTUVE BIENDO TU METRO NO POS ESTA MUI BUENO OK NO POS TE ESPERO EN EL MOI
arturoqc @ 04/21/2008 said:
hola pasa por mi fotolog y encuentra una sorpresapara ti agregame a tus favoritos mi direccion es
arturo_quiroz arroba hotmail.com
ZoLoYoX @ 04/22/2008 said:
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶o´´´´7¶1
´´´´´´¶¶¶¶¶7´´´´1ø¶$ø7´´¶1´¶´´´´7¶
´´´´¶¶o´´´´¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´7´´¶ø´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´¶
´´¶´´´´´´¶´´´1¶¶¶ø´´´´´´´¶´´¶¶´´o¶
´ø¶´´´¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´¶´´ø71¶$
´¶¶¶¶¶¶´´o´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´o¶¶´¶´´´´o
´´´´´´´´´¶´o¶¶¶o´´¶¶´´´´1´¶
´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´¶
´´´´´´´´´´1¶¶´´´11´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´´1¶¶´´´´ø¶´´$o´¶
´´´´´´´´´´´´´´o¶ø´´¶$´1´¶o
´´´´´´´´´´´1¶´¶¶$´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´o¶´´7$ø¶¶¶¶o´¶¶
´´71¶´´´´¶¶´´ø¶¶7´¶´´1ø¶¶ø¶$
´´¶´¶´´7¶ø´´´´´´¢¶¶¶¶o´´´´´¶¶
´´¶1¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´1¶´´¶
´´7¶´¶¶¶´¢¶´´1´´´´´´´´´´¢¶´´¶ø
¶¶1¶ø¶¶´´¶´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´¶
¶´´´´7´´´¶´´´¶´´´´´´´´´$¶$´´´¶
¶$´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´¶¶¶1¶´´¶
¢¶¶´´´´´´¶7´´¶´´´´´´7¶¶ø´¶¶¶¶¶
´´o¶¶¶7´´´7´´¶´´´¶¶¶¶´´´´1¶´´´o¶$
¶´ø´´´´´ø¶´´´¶¶´¶¶7o¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
7´o¶
Presichulis @ 04/22/2008 said:
orales
CHOKOGERA @ 04/24/2008 said:
NO PUES SI
ESTA
LINDA LA CHAVA.

BUENO ESPERO TU
FIRMA.
DE RATILLO.
TGK_Ushiha @ 04/25/2008 said:
Solo pasaba a decir k
$$__$$___$$$
_$__$___$___$
__$$____$___$
__$$____$___$
__$$_____$$$_
____________
$$$$$__$$$$$__$$$$$$__$$__$$__$$___$$__$$$$$__
$$_____$$_______$$____$$__$$__$$___$$__$$_____
$$$$___$$$$$____$$____$$__$$__$$___$$__$$$$___
$$________$$____$$____$$__$$___$$_$$___$$_____
$$$$$__$$$$$____$$____$$$$$$_____$_____$$$$$__
____________
____$$$____$$___$$___$$$$$$$$__
___$$_$$___$$__$$_______$$_____
__$$___$$__$$$$_________$$_____
__$$$$$$$__$$_$$________$$_____
__$$___$$__$$__$$____$$$$$$$$__

TMB K TU PIK ESTA CHIDA XD

TE DEJO MUXOS

$$$$$$__$$$$$$__$$______$$___$$___$$$$$$
$$______$$__$$__$$______$$___$$_______$$
$$$$$$__$$$$$$__$$______$$___$$___$$$$$$
____$$__$$__$$__$$______$$___$$___$$____
$$$$$$__$$__$$__$$$$$$__$$$$$$$___$$$$$$

0JALA TE PASES OTRA VEZ POR MI METROFLOG

$$$$$$__$$$$$$
$$______$$__$$
$$$$$$__$$$$$$
____$$__$$__$$
$$$$$$__$$__$$

$$__$$___$$$
_$__$___$___$
__$$____$___$
__$$____$___$
__$$_____$$$

$$___$$$__$$$$$$
$$__$_$$__$$__$$
$$_$__$$__$$$$$$
$$$___$$__$$__$$
$$____$$__$$__$$

$$$$$___$$$$$$
$$__$$__$$__$$
$$$$____$$$$$$
$$_$$___$$__$$
$$__$$__$$__$$
elomarsio @ 04/26/2008 said:
hola
ps si claro
bueno les djo mis salu2
suert
byeee
beemeravschimera @ 04/28/2008 said:
chale pues chida morra no ?

bueno pues aber cuando te

tomas una con migo sale pues

te espero por mi metro sale chido
yescaboy @ 04/29/2008 said:
no pues creo ke si kesi son lindas de amadres
Cheskyta @ 05/03/2008 said:
ke onda mami coges carro o te vas apie
crak95 @ 05/29/2008 said:
•†☆†•.HøLå .•†☆†•.

.•†☆†•. KømØ tåz..??* .•†☆†•.

.•†☆†•. åkî îø ÞåzåndØ å zålüdå®të..!!* .•†☆†•.

.•†☆†•. mü¥ wënå Þîç..!!* .•†☆†•.

.•†☆†•. wënØ Þzz îØ më vØî..!!* .•†☆†•.

.•†☆†•. të küîdåz..!!* .•†☆†•.

.•†☆†•. nØ× vëmØ×..!!* .•†☆†•.
´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶¶´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´ ´´´´´´¶´¶´¶´¶´¶
_4$$c_______""_______.$$r_
_^$$$b______________e$$$"_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_""____^*$$$be$$$*"____^"_
__________"$$$$"__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$"______"$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
4$$$$$P____________$$$$$$"
_"*$$$"__KISSES DA__^$$P___
____""_____MORT______^
This photo has reached its 0-comments limit
for the guest book