PUTA - PUTAS DE RAMOS ARI.COAH.

PUTAS DE RAMOS ARI.COAH.

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • January
  • February
  • March
  • April
  • May
  • June
  • July
  • August
  • September (1)
  • October
  • November
  • December
Offline
Visits:

3559

Error

Or login with
Facebook
Photo album
04/09/2010

PUTA

AKI EMPSANDO CON EL METROFLOG DE LAS MAS PUTAS DE RAMOS ARIZPE COAH. SI O NO ES PUTA??
lasmasputas36 Age: (No information) Lives in: Mexico Category: (No information)
The user doesn't have any favorite artist yet.
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (10)
jeniferilove @ 09/04/2010 said:
'aJaass SOoii yooooooo;; Jaaaa iirraa sii ssoOii oO noO soOii puutthaa atii ke vergas ttee
impooOrrttaa YOOOO atii noO te piiddoO ni vergass asii kee tiraa ha leoOnn jjaaa innchhee
gentesiitthhaa siinn kee haCeeR veetee ha mamar ha oottraa paarttee culerriitthhaa;; jaajaa assttaa
riissaa mee daaaa jaaaa GRASSIIASSSSS :D PooR laaa faammaa Kqee meee dasss jjaa Mee enkqannttaa quee
mee tenngass enviidiiaaa YOOO aprobeechoO de toOa la fammaa mientrass tuu pierdes el tieemmpoO en
MYYY ;D heeaaa heeaaa (8) jjaaaa Tuuu hass dee estaaarr bn kulerraaaa poresoO nO suves foottoOss
tulllasss && tambien ass dee estaarr mass abujeraddaaa kee noO see kee jjaa ;DDD pss haiii noOmmass
&& pss graassiiass porr laa foottoO enn vdd me diOo unn chiingooO dee guussttoO && siimoOnn
`pieeensa loO ke se te venga ala putaa mentee culeraaaaa heeaa heeaaa inche RuuKqaa envidioOssaaa
vales kabesaa TUUUU jjaaa ;)))))


tteeamoOhaMoriiR!!♥'
jeniferilove @ 09/04/2010 said:
Dee qKuee se MuriieRoOn loOs kqemadoOss
Dee AARRDDIIDDDOOOSS heitthh'sss....!!kqasi comoo TUUU'
eddaaa :DDDDDD
mixhii_fo0rever @ 09/04/2010 said:
hoo0laa paaSzzathee o0k *
mixhii_fo0rever @ 09/04/2010 said:
poo0r cuuathroo0p
sofixX @ 09/04/2010 said:
JAJAJAJAJAJAJAJA MAAMAARONN!
Piinchees vieejaas sin qq aceerr vayansee deperdidoo aa q se laas piikeen! aajajajaj nee mejor noo
poorke no tieeenen qieenn verdd! jaaaa ademaas si es Puuta o no jeenifeer aa ustedes qq? ni qq se
las Piikaran aa usteedes ! jaa o ke a ella s ela pikaan y aa ustedes els dueelee! PENDEEJAASS
naambre daan Riisa yaa qisieraan llegarlee a loos taalonees aa Jeeni! jajaajja naambre noo no
progreesaan nnoonoo peeroo bueenooo asii e sla Geentee qq noo vivee qqn lo qq tieene tieene qq
andarr mamaando a otraas paa sobrevivirr! jajaja kmaaraa cuulaas aee de Raatoo loo firmo paa veerr
aa qien mas maamaan! :DDD al chile deke personas como ustedess acen laa vida maas diveertidaa! JAAA
el_weyzk @ 09/04/2010 said:
oola oola bno yo ni
cnsco a esa morra
pro bno ai see rolan
jeje


*·.dck.·*
*·.pelon-weyzk.·*
--zsujey-- @ 09/04/2010 said:
JaaJaa ssi somoss o no Puttass
a Ti qee te Vallgaa gaaver weeyy!
O kkee eennvidiia!
jajaj camaraa'

Culaa!
--zsujey-- @ 09/04/2010 said:
laa vdd Yo ni pa qee escrivo tanto ni ke fuuera verdadd lo ke me dicess asi qee me entra x unaa y x
la otra mee salee Lindaa' (KULA)
mendez_dck_lokota @ 09/05/2010 said:
k onda este
pinche
flog,,
si esta
algo rar0

jajajaja


io no se nada

---pasate---

----deeccekkaa---
sikan_25_yop @ 09/19/2010 said:
claaroo qee si putta a moooorir jaa-!
haayy chin luego disenn qe envidiosaa ja pero qe madres jejje

Access information (only registered users - your link will appear)