erOeeH....de WAN de NEW - ☆::F L A Q K H O N E::☆

☆::F L A Q K H O N E::☆

  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2010

  • 2009

Offline
Visits:

64

Error

Or login with
Facebook
Photo album
01/05/2010

erOeeH....de WAN de NEW

qkeeH ratthOzs hee viiviidhO....
qkeeeH ratthOzs aazs ghOzsado?
appenazs mee qkonOceezs ii diiceezs qkee qkiierezs
ezsttaaR qkOnmiigo? iiO zseeH qkeeeH tteee guuzstthO
ppeerOh miiraaH maazs azsiiaaH adenttrhO.....!
iiOh zseeh qkee nnhO mee qkonOceezs...
ppueeedOh tteneer uunaaH qkaraaH agradaableeH
ppeerOh pueedOh zseer muuy dezsgraciiaaU....
miiraah miizs pazsattiiempphOzs....miiraaH lO qkeeH aahO
dezspuees de vertteeH.....:)
lleeghO amii guettOh ii nunqkaaH mee faltaaH lO qkee zsiiempreH
necezsiitthO tthuu zsabees qkeeH eezs?......! alOmeejhor
tthee lO iimaghiinaazs....! ppuezs zseeH qkee nnhO zseriiaaH
el priimeer nnOviioh qke ttienezs qkhOn ezsaaH qkOzsttumbreH..
ALTO nnhO qkiierOh iiluzsiiOnes zsueenhO demazsiiadhO
qkuleerOh...ppeerOh nnhO qkiieerOh qkee zseas OttraaH
dee laazs qkee eeH lazsttiimadOh......piienzsaa....lueeghO akqtuuaaH....! mii dettalleeH nuunqkaaH nnhOzs araaH pprObleemaaH qkuaandhO ezstteeH qkOnttiiho.....zsereeH
el miizsmhO flaaqkhO qkhOn zsuus ciinqkhO centidhOzs...
ppeerOh dezspues dee vertteeH...nnhO zseeH zsii zseraaN ciinqkhO......tthuu zsabees alO qkeeH tte attiienezs.....!
nnhO tthgee qkiierOh pperjuudiiqkar...!
heee vueeltthO alaazs andadaazs dhee anttezs
nnhO ezsttaaH deee maazs decirtteelhO....!






































erOeeeeH....Y...........amaantteeH iimaginariiaaH...!
zsiiemppreeH azs fOrmadoh ppartteeH dhee miizs szsueeñhOzs
zsiiemppreeH tteeH hee iimagiinaadhO ii aORaaH qkee
laazs qkOzsas empiiezsaan a suucedeeR.....eenttOncezs
nnhO lO zseeeH......



FUQKYUUUUUUUUU......





ppOdraaH ppazsaaR???ii dOnt knOw.....lO dezsqkonozqkhO...!





































F L A Q K H O N E E E E E E E E ! ! ! ! ! ! !









erOe Oziittho de felphaa! Age: 114 Lives in: Veracruz, Mexico Category: (No information)
The user doesn't have any favorite artist yet.
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (20)
-_szeberuCka_- @ 05/01/2010 said:
Qee Ondaa ! ijoo aquuii dee pazoo Oraa pazaaTeeH !

S E B E R A H
Studentslook @ 05/01/2010 said:
zHaaa supeermaandilOn!
hahHa ntC aqui dee paaso
aaawr que estees Bnn!
Cuidaate DaaLee!!

Byee ~



;D
kim__malandro @ 05/01/2010 said:
de rapido krnal
saleee
ai andamosss

zparcQO<....
zshaCqeEhziitthA @ 05/01/2010 said:




ezseee
adOck
jajaja
zaludhozs
meenzOLin!
pekeeee @ 05/01/2010 said:
eiii
ke roooiiioo
morroo


buena la pik


la kombinaciooon de koloress


sale ke ande shidooo


eee


kuideceee ke andee al pedoooo..!!




nOtHa & frOcK...!!




pEaCe & loVe...!!
fxrsux @ 05/01/2010 said:
zalUdOssz weey
Gaiiethiithaa @ 05/01/2010 said:
Oolaaa ... !!!
sha eroOe sha thu y thuz
komentharioz jajaja azi
komo miztheriosos aa jaja
sale shamakoO kuidathe
mushoO biie ...........=)
karlissx @ 05/01/2010 said:
wo0las aqui pasando sale paste bye bye
-DilixSiOza- @ 05/01/2010 said:



Qkeee LinndO qomentaariO!
ah para Qienn sera ¿
Qke niña tan afortunaadaa A qien se la dediiQez!


tQmm erOee.!

saludoZ!
eloso10 @ 05/01/2010 said:
perris al amo
jjajajajajaj















ttrescrew
-mariloqiz- @ 05/02/2010 said:
oliitha aqqii pazoo zolamente


zale mm spero iim agreguez xfiz cdtm


xao0o*
tu ia esthaz

guZzithOo @ 05/02/2010 said:



ZaaaLuDoss mijhaa aki anDamos











soseman @ 05/02/2010 said:
soseman---->offf
-DilixSiOza- @ 05/03/2010 said:


tttQmmmm


saluudos
mikazhzups @ 05/05/2010 said:

the qiiieRoOoOo!
waaa
ia zabezhz qeee onda
noooo
vale bezhithozz

theazmha @ 05/07/2010 said:
ZALUDOS.!!

WENHA PICK.!!


HAY ANDAMOS.!
azulita_hanna @ 05/07/2010 said:
maldito heroe
klau_estrelloOota @ 05/09/2010 said:



zhaa encuLadoo haha !
m guuztaan Loz colorees haha
q andeez Bn byee ((:


ZOTHERS @ 05/09/2010 said:
KE ONDAS
PERRO
ZAKA
LAS
PINTAS WE
ZALUDOS
OF , CRU
mikazhzups @ 05/21/2010 said:

waaa mee sr!
tkm andathee bnn
genial valee
beciiinez
This photo has reached its 20-comments limit
for the guest book