putas de la secundaria 85 - Putotas
  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2010

Offline
Visits:

45192

Error

Or login with
Facebook
Photo album
01/06/2010

putas de la secundaria 85

putas_castanos_coahula Age: (No information) Lives in: Coahuila, Mexico Category: (No information)
The user doesn't have any favorite artist yet.
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (20)
_aaaLmaaa_ @ 06/01/2010 said:
ppasaatteee :S
encHulaamee____ @ 06/01/2010 said:
veetteee alaaa VERGAAAAA!!!
peeludaa de tu weLitooooo
pinchee kulaaaa
di qien eressssss culeraaaaa
o deperdiss despistaaleeeee qee eseres tuu pinchee kulaaaaaa
jajaja me dan risaa las dueñaaa de estee metroooo
pincheess ramerasssssss si no tyeness qe aserrr vallaaan aa chuparrleee
RIAATAAAAA aa suu guelitoooo jajajaja iaa no esteen mamando eliminenn este emeytroo
bayy
ateeeeee:


BRENDAA LA MAS CHINGONAAAA AAA X'D
^^ @ 06/01/2010 said:
hay brenda, lo chingona lo tienes de puta!
puta @ 06/01/2010 said:
subete tu keila si ya se que tu eres la dueña del metro tu si eres bien puta igual que la brenda
pinches puta subete keila o por que no la suben por que eres tu pinche puta
maagi* @ 06/01/2010 said:
sube a keila keeiila si ees bien puuta
laa veerdad Osea nadie kmO shO....te amO Oni
TOMMY_BARRIO @ 06/01/2010 said:
HOLA PASATE
JAJAJA CHIDO METRO
keekiiss_emOxiitaa @ 06/01/2010 said:
jajajaj porfavOr muy apenas me OcupO de mi metrO cOmO paa hacer este metrO mierdaa yy yO sii se qe
son aLmaa i vaLeriiaa pinchees pendejas nOs esteenn mamaandOo pincheess cuLas mee daann riissaa
netaa qee sii o la dueñaa dee estee metrO pOees nii see qee pensaaR perO cOn cOnchiiss nO tee
metaas cuLeeraaaaaaaa¡*

pinchee mierdaa nOs tiieneess enviidiaa
tuu y el mOntOn de baabOsaas qee diskee nOss
piidenn a nOsOtraas cheess putaas siin kee haCer
qee yaa nO han teniidO kiien se laas cOjaa jOdiidaass
keekiiss_emOxiitaa @ 06/01/2010 said:
jaja akaavO dee Leer Las firmaas paasaadaass
nOo nO jaja Xss netaa kee sii
qee aaiGaa unn LookOo ii nO dOss
ess loo qee mee haCee uniikaa
yaa veOo cuuantaas persOnaass mee akLaamaann
wOoww neetaa qee sii
mee amaann noo mee salgoo nii unn
mOmeentOo dee suuss menteess
jaja graCiiaas xtaantOo
keekiiss_emOxiitaa @ 06/01/2010 said:
yy Loooss Z qee Oseaa

nadaa qee Veer sOnn camaradaas

nO essteenn mmaammandOo

jajaja chees pendejeeteess

cabesa de cueteess los qee

poneenn suuss mamaadiitaas

elloss nii tiiempoo tiieneen

dee andaaR eenn estOoss metrOss

absurdOooss
encHulaamee____ @ 06/02/2010 said:
esoooo ee kalmennleee
kon laa kamaradaa keeiilAAA
pinchess poajuelassss
jjajaa pinchess kulassssss
me edan risaaaaaaa
okzzz byy


BRENDAAAAAA YYYYYYYYYYYYY QEEE
anonimo @ 06/02/2010 said:
pues muy chido su meto si qe si haha
pues esas morras de la 85 ssi son bien putonas las weyes jaja y pues yo propongo que suban a la
andrea esa morra es bien puta la wey se cre bien chingona pero no trai nhada bien ojete la wey jaja
que se pinte el pinche pelo que lo tienme bien paistudo y su noviesio no se en que se fija no se que
le guste de ella se la ha de chingar pinche puta esa andrea jajaja suvanla es la primera foto que
suvieron hai esta ella con la playera de coahuila jaja pinche putona jaja y todas sus amigas jaja.
miioo @ 06/02/2010 said:
chiido metroo!! ee suban a yharaa una qe st aii en 2°, esa ia st bn cojiidaa... y es bn puta, igual
qe su mama

jejej

=D
anahii_sharon @ 06/02/2010 said:
pasathee ee con andReaa no
see methan es camaRadaa ee
ii psz eL dueño dee stee metro
yaa bajaLee no a mii llaaa mee
subiisthesz pRo0 apo0co0 yaa
mee hasz viistho0 paa qee mee andsz
subiiendo ii sii soii o no aa tii Qee
es muii mii pdo0 ok baii ii no soii
gRo0cera siin Qee yo no mee revajo ok baii
LONCHUDAAA @ 06/03/2010 said:
EE SUBANAA AA VALERIAA IVON LAAA
PINCHEE PUTONAAAA JAJAJA PINCHEE LEPAA LOCHUDAAA
QIERESS SABER X QE LE DISENN LONCHEE
JAJA X QEEE SE TREPAA LOSS PANTALONES ASTAA EL PESKUESOOO IA MEROO SE QIEREE AORKAR ELLAA SOLAA
JAJAJ ASTAA PARESEE QE TIENEE NALGAS ENFRENTEEE
NOMBRE PINCHE LEPAA ZORAAAA IA ZEE LAA KOJIO WERITO EL DE LA KLII
II TODOSS KON LOSS KE SE TEEPAAA
ANDAN KOMO KALZON DE PUTAA ELLAA I SUU AMIGA LAA ALMAA
PINCHEE ALMAA JOROBADAA ENDERESATEE ZI NO KIERES QE TE METAA UN CHINGAZO EN ELL MERO EZPINASOO PAA
KEE TE ENDERESES O KEE IO KREOO TE AN DE PESARR LOSS PINCHEE BRASIERES DE ESPONBJAA KE TE PONES
VDDD JAJAJAJA SON BIEN KULAS LASS DOSS
SUBANLASS ESASS SIN SON BIEN POUTASSSSS
vaaLeriaa ivoN @ 06/03/2010 said:
subemeee soi bien putaaa
________vaaaLeee @ 06/03/2010 said:
miraaa pinchee keeilaa pendejaaaa....
sii tiienees alguuun pinchee pedoo puuees
diimeeelooo noo andeees mamaandoo poor
aqii poooees no quee tuu biieeen
chingoonaaa noo maameees pinchee culeraa!

jajajaja mee la pelaas comoo quiieraa
tuu y toodaaass..
y coon coonchiis nii en cuuentaa eiia sii
mee caaeee bieeen pendejaa nooo mameees
cuuleeeraaa.....
aqii conchiiis nadaa quee veeer hijaa dee tuu
perraa madree...

noombreeee culeraaa mlp toodaa y diisqee tuu
bn perraaa y een la prepaa noo noooos diiceeen
nadaaaa


jajajajaj netaaa Keeilaa qee riisaa me daaaas
pendejiitaa...
pperoo een fiiin X's contiigO ii kn todoooos!!!y comoo te dijee PARA QUE NADAAS MAMANDOO POOR
AQUII DIMELO EN MI PINCHEE CARAA OJETEE!!
________vaaaLeee @ 06/03/2010 said:
jajaja y noo me diiceen tuu pendejaaa
jajajaja paraa andaar de putaa sii
biieen que ya te cogiiO la zorra elizondoo
y quee diisqee tuu cuandoo qedaasteee
embaraaazadaa de caaChoo qee apenaaas teniaaas
diisqee tuu 3 meeseees ii ya teniaas comooo 20 diiciiendoo qee estabaas embaarazadaa netaa qe
qee peenaa Keeeilaa mee daaas eenseeriiO qee sii
jajajajajaja aa y qee tambiieen cuandoo tee
coogiiO Faauneer qee krees qee nO me cuuentaa
nadaaa aii Keeilaa xfaaavoooor jaja netaa
maaas putaaaa ereees tuuu asii qee nO tee agaas
laa ofeendiidaa x favooor!
________vaaaLeee @ 06/03/2010 said:
jajajaja y paa qee mamaas sii tuu
erees la quee puusiistee mii nOmbreee
jajaja qee a qee lee tiienees miieedO
paraaa noo poneeer qeee ereees tuuu
pincheee CULA sii een la prepaa nuncaa
mee diicees nadaaa jajaja mee daaas
riisaa eenseeriiO pendejitaaa!!!
________vaaaLeee @ 06/03/2010 said:
jajajaja y la dueñaa de este metroo
noo la chingeees x tuu cuulpaaa
andaaan meetieendO a unaa een chingoos
de prooblemaas peroo buuenoo X's
________vaaaLeee @ 06/03/2010 said:
jjajajaja y la del anonimO jajaja paraa quee
mamaas keilaa si erees tuu jajaja y depeerdiidO
diicees qeee cooon weeroo el de la kaali
noo coon la ZORRA ELIZONDO jajaja qee ascoo
eenseeriiO....'=S
mee daaas ascoooo netaaa!"
This photo has reached its 20-comments limit
for the guest book