la fiesta - yo hago la diferencia
Offline
Visits:

79

Error

Or login with
Facebook
Photo album
17/04/2010

la fiesta

aki nada mas y nada menos k mi chik
el cuñado y yoweno ese dia estuvo chido aunk me pase
de copitas solo unas

k mi chik no keria darme ni un beso weno si pero a muy
a webo jaja che vieja........y el cuñao victor


tambien andaba ay no c si se paso de copas


ese dia fue a toda madre aver cuando nos volvemos a dar
otra peda asi de chikita
jajajajajaja


sobres camaradas me firman

y kien no k se valla mucho a ..............

jajajajajajajajajajajajaja


josue safat Age: 26 Lives in: Veracruz, Mexico Category: (No information)
You must be logged in to recommend an artist.
To login click here
powered by batanga.com
We are sorry. We were't able to find the artist but we registered on our request list.
Guest Book (20)
rosithabb @ 04/18/2010 said:
Opeen
rosithabb @ 04/18/2010 said:
••..°°WoOlα°°..♥
•♥•..°coOmoO ezhthαs?°°..♥
••..°°ezhperoO qhe supr!°°...♥
•♥•..°°noO pzh yoO αqhi pαzhαndoO°°...♥
••.°°poOr thu metroO qhe zhthα°°.♥
•♥•...°°zhupR°°...♥
••..°°LindoO y dhe°°...♥
•...°°loO mejoOrzhizhimoO°°....♥
••..°°αL iguαL qhe lα piC°..♥
•♥.°°nzherioO qhe zhip me guzhthoO°°.♥
•♥•...°°zhperoO y the°°...♥
•..°°pαzhezh poOr eL mioO°°...♥
•♥•..°°α dehαr thu lindizhimα°°..♥
••.°°hueLLitα qhe poOr ciertoO°..♥
•♥•..°°zhthαre°°...
••..°°ezhperαndoOlα°°..♥
•♥•...°°hehe! buenoO°°...♥
••..°°pzh me tngoO qe ir°°..♥
•.°°Cuidαthe muzhoO! bezhoOzh°°..♥
••..°°BαααY!°°..♥
♥ROsitha♥Dominguez♥


karlizbonita @ 04/18/2010 said:
eeAaa,, saFaT,,*


saLu2 rooLaaTee :)
129204 @ 04/20/2010 said:
kepedo mijo
vorracho
ya olvidaste alos amigos verdad como
yatravajas
pero no ay pex
safadhita_loca @ 04/20/2010 said:
ola soii prima de alma saludamm atu karnal primo jajajajaja no seto
pasattte primo se te kiere mil
kittywaaa @ 04/25/2010 said:
aaa
mira la neta no0 creo0 k te interese...
yo so0lo kiero0
k tu estes bien xk te kiero0
y am...eres una perso0na increible pienso0 k vales mil y pienso0 k tu chika es muii afo0rtunada
enserio0
ento0nces mejo0r asii
aaam agrega f/f
cuidate bye
richyvolley @ 04/26/2010 said:

mii amoor!
noo podiia fiirmaartee pqee laa gRaandioozaa de tuu noviia olviidoo laa contraaseeñaa dee suu
meetroo! iia sabees komoo soi dee diistraaiidaa! jaja pero ia sabees mii salvaadoor chaariix mee
preestoo su meetroo paa podeer fiirmaartee! amoor iaa haaz face meejor! (: jeje
eii eesaa ees una fotoo de mii fieestaa! aii sii iaa tee crees pqee saalees kon mii heermaanoo! jaja
laa vdd stuuvoo chidoo aunqee tee pasaast dee coopaas mi viidaa! jaja bueenoo d echoo toodoos
meenoos yeessi, aliix ii ioo!
ooiie t pasaas x qee me diicees chee vieeja eeh? jum! mee iindiignoo iaa sabees ii lueegoo noo mee
coontroolaas! jajajaja peeroo buenoo stuuvoo chiidoo aunqee iaa t fuiistee a laas 3 ii teeniias qee
trabaajaar! peeroo nii moodoo ioo poor esoo t adveertii! jaja
aii mii amoor iaa hiiciimoos 2 meses juntoos! qee feeliiz stooi! auunqee anndeen laas araañaas
koomoo diicees tuu! peeroo nii peex asii es laa viidaa!! ii iaa vii qee diiceen x ahii qee sooi
muii afoortuunada! puees laa vdd sii MUY afortunadaa x teeneertee a mii laadoo! ii noo tee
koompaartoo koon nadiee! jeje laa enviidioosaa me diicees! jaja peroo iaa m konoocees! jaja
ammm iaa noo see qee maas pooneertee! bueenoo sii peeroo noo qiieroo q los deemaas leeaan
kursiileeriias! jajajaja xD amoor haabeer kuaandoo subees footoo nueevaa d noosootroos!
t kiieroo mii amoor mee voii tee kuiidaas ii t xtaas biien! iaa see mee staa teermiinandoo eel
saaldoo! asii qee iia koompraamee un neexteeL! jaja
richyvolley @ 04/26/2010 said:
mee diiceen laa chiiflaadaa! jaja qee qiieroo qee mee komprees un neexteel! jaja alaa see mee
akaaboo laa fiirmaa anteeriior! nii peex! iaa naamaas m staabaa dspidiiendoo! amoor qiieroo irr al
ciinee maañaanaa! vaamoos eeh! jeje bueenoo haabeer.... tee cuiidaas ii t xtaas biien eeh! t qieroo
muchoooooooooo bebe <3 ii miiss yoouu!
baabaay! beezhiitoos liindoos!
atte. yoolix, chaparrita, nena, amor, etc.... komo maas t gustee deciirmee! jeje I<3U baby!


safadito @ 04/27/2010 said:

tee qiieroo baaby ♥
iaa tee veeree alraatoo!
ii peerdoon poor andaar
usuurpaandoo tuu
meetroo! jajajaja I♥U
tee veeoo een un raatiitoo (:

safadito @ 04/28/2010 said:

mi amorrrrrrrrrrrrrr!
jajajaja graaciias poor eel
diia dee hooi! fuee muui liindoo!
jajaja troompuudaa! noo andaabaa
asii naamaas eraa jueegoo!
tee adooroo my baaabyy <3

safadito @ 04/28/2010 said:

ii miiss yoou! <3

safadito @ 04/28/2010 said:

jajaja eeexaageeroo!
jajajaja tee acaboo dee
veer ahooriitaa!
peeroo bueenoo noo teengoo
nadaa qee haaceer pqee tuu
iaa staas durmiiendoo ntoons
noo t maandoo msjs!
meejoor t ieenoo eel meetroo!
jajajaja!
ammmmmmmmmmmm qee tee diigoo? no
see! tee adoorooo ii graaciias
x eel reegaaloo qee mee distee
hooi! es muui booniitoo! iaa loo
teengoo guuardaadoo!
safadito @ 04/28/2010 said:

iaa deejaaree een paz tuu
meetroo i iia mee iiree
a doormiir paa qee noo
mee vaaiiaas a reegaañaar
deespuees! jaja ajaa....
tee qiieroo mii bb!
noos veemoos luuegoo!
t kiieroo muchoooo!
baabaay! bzhiitoos
safadito @ 04/28/2010 said:

I<3U

safadito @ 05/03/2010 said:

my lovee!
ii waant yoouu baby!
ii miiss yooou soo muuch!
aii my baby maakee mee laugh
thee buullshit that put! jaja
mee jeloous? jajajajajaja
whaateeveer BYEE coon esoo!!
bee careeful youuu!
ii waant yoou baby!!

moxiikitty @ 05/06/2010 said:
aaaaa
kkk o0nda aaa
enco0ntre tu flo0g
jaja
aaa so0e alma este es mi nuevo0 flo0g
o0kk bueno0 ia estas en efes
baleby.


mo0xii
safadito @ 05/08/2010 said:

baby t xtraañooo
mushoooo <3

richyvolley @ 05/10/2010 said:
yo dije a chinga ya habia escrito auuuuu

pero fue piccolo

jajaja pues ta xida la foto

y con ganas ese dia aver k dia nos echamso otros

drinks

jejejjee beuno cuidtae safadito auuuu

jajajajaj y yoliz deja de decirme k espanto k te

dare tus zape arriva mi suegraaaa

pero de un nopal jajaja
safadito @ 05/10/2010 said:

jajajajaja staas biien
iidiiotaa chaariix!
ii caaLmaatee eeh!
noo andees soonsaakaando
a mii noovioo paaRaa
iir aa toomaaR eeh!
pqee tee voii a zaapeeaR!
jajajaja
richyvolley @ 05/10/2010 said:
jajjaja mejor k se las tome conmigo

k con otro y otra cantadita

pero ahora con mariachiii

ayyy k irr arrivaaaa

mi suegra hoy en su diaa

pero de un nopal jajajaja
This photo has reached its 20-comments limit
for the guest book